You are currently viewing 5 råd vid systematiskt arbetsmiljöarbete

5 råd vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur uppnås ett hälsosamt arbetsklimat och vilka risker finns vid en bristfällig social och organisatorisk miljö? Tydliga kopplingar finns mellan en god arbetsmiljö och långsiktig effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Att systematiskt utvärdera och utveckla arbetsmiljön ökar sannolikheten för en framgångsrik organisation och välmående medarbetare. Arbetsmiljöarbetet kan se olika ut beroende på organisationens verksamhet men några grundläggande principer är applicerbara inom de flesta företagen.  

Spela upp filmen och ta del av 5 råd som underlättar ditt arbete för en hälsosammare arbetsmiljö!