You are currently viewing 8 råd för att skapa smart återhämtning på arbetsplatsen

8 råd för att skapa smart återhämtning på arbetsplatsen

Vilka fördelar finns med att erbjuda anställda pauser under arbetsdagen och hur kan man utforma dessa efter medarbetarnas behov? Uppehåll under arbetsdagen leder till en ökad effektivitet under den aktiva arbetstiden. Beroende på vilka arbetsuppgifterna som utförs krävs olika typer av pauser för att dessa ska vara som mest effektiva. Det första steget vid en förändring av pauser är därför att utvärdera hur arbetet ser ut i dagsläget.  

Spela upp filmen för ytterligare 7 råd eller kontakta oss för mer information om hur Du kan införa effektiva pauser på din arbetsplats!