You are currently viewing Arbetsprestation och fysisk aktivitet – vilka samband finns?

Arbetsprestation och fysisk aktivitet – vilka samband finns?

Att motion har en positiv påverkan på fysiskt välbefinnande är de flesta överens om. Men vilka fördelar har rörelse för mental hälsa och på vilket sätt kan motion förbättra prestationen på arbetsplatser? Även om träning utanför arbetet bidrar till en förbättrad allomfattande hälsa finns belägg för att införa daglig motion under arbetstid. 

I videon förklaras varför fysisk aktivitet under arbetsdagen är betydande för prestationen och vilken effekt motion har på mental kapacitet.