You are currently viewing Att övervinna rädsla och skräck

Att övervinna rädsla och skräck

Höjdskräck, spindelfobi eller rädsla inför att tala framför människor – de flesta av oss upplever ångest och rädsla inför någon situation. Däremot är reaktionen som uppkommer oftast snarlik. Den omedelbara responsen är en stressreaktion som leder till bland annat muskelspänning, ökad andningstakt och pulsförhöjning. Även om reaktionen har haft en vital betydelse tidigare i evolutionen upplever vi i dagsläget stress inför helt ofarliga situationer. Vilka strategier finns då för att övervinna den obefogade stressreaktionen?

Se klippet nedan för råd om hur Du kan överkomma rädslor och fobier!

För engelskt tal, se nedan!