Vad är OBM (Organizational Behavior Management)?

OBM är en metod för att arbeta med beteendeförändring i organisation. Med hjälp av OBM kan vi på ett genomtänkt sätt identifiera vilka beteenden som är viktiga att fokusera på i organisationen och identifiera vilka faktorer som kan tänkas påverka huruvida de beteendena görs mer eller mindre. Metoden är grundad…

Fortsätt läsaVad är OBM (Organizational Behavior Management)?