You are currently viewing Extraversion och personlighet på arbetsplatsen – hur viktigt är det?

Extraversion och personlighet på arbetsplatsen – hur viktigt är det?

När det gäller personlighet så är en av de vanligaste skillnaderna man fokuserar på den mellan introverta och extroverta. Som du kan läsa i det här blogginlägget så är gränsen mellan introvert och extrovert inte helt tydlig. Samtidigt så finns det vissa skillnader som kan spela en avgörande roll på en arbetsplats. Extroverta kanske tycker om evenemang där man träffar många nya människor, medan introverta tycker bättre om mindre möten. Visst är det så att de här skillnaderna kan påverka vilka miljöer man trivs bäst i, men samtidigt så kanske det inte är klokt att lägga för mycket vikt vid de här skillnaderna. Det är lätt att förmoda att individuella skillnader kan förklara problem som kan uppstå på en arbetsplats. Men egentligen är majoriteten av de här situationerna inte alls påverkade av den enskilda individen, utan snarare av gruppen eller situationen som helhet. 

Tendensen att skylla på specifika individer eller individuella skillnader är logisk. Om du kan skylla på en viss person i organisationen så finns det helt plötsligt mycket mindre att adressera, vilket gör ditt jobb lite lättare. Om någon inte känner sig bekväm med att dela med sig av sina idéer så är det betryggande att kunna säga ”ja men det är ju bara för hen är introvert” och gå vidare. Men den här individ-fokuserade mentaliteten behöver inte underlätta för en organisation. Skulle du inte hellre ha en arbetsplats som fungerar för alla, oavsett vad de har för personlighet? Det kanske verkar orealistiskt eftersom personlighet kan påverka organisationen, men det lönar sig att fokusera på din grupp och den organisatoriska kulturen i sin helhet. 

Om du etablerar positiva gruppnormer och strukturer så kommer det att lösa de flesta problem som har med individuella skillnader att göra. Konflikt är oundvikligt, men om det redan finns strukturer som kan hantera de här konflikterna när de dyker upp så blir konflikterna mycket mindre skadliga i långsiktigt. 

Du ska självklart lägga märke till varje anställd på din arbetsplats. Var uppmärksam på deras behov, önskemål, och unika egenskaper. Erkänn att introverta och extroverta kan agera olika i vissa arbetssituationer. Men det är också viktigt att inse att det oftast är den sociala situationen som påverkar beteende. Om du etablerar en kultur där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och samarbeta med andra så kommer problem från individuella olikheter att minskas. Börja med att identifiera återkommande problem där du kanske har skyllt på olikheter mellan individer. Finns det några system du kan sätta på plats som kan få alla att känna sig mer bekväma, oavsett vad de har för egenskaper? 

Det kan vara överväldigande att tänka på allt det här, men det räcker långt att göra just det. Om ni behöver hjälp med att identifiera och adressera några av dessa problem inom er organisation, nå gärna ut till oss på Balevo så hjälper vi till.