You are currently viewing Fem områden där ni kan bli riktigt vassa när det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön
Business team putting in motion cogwheels. Teamwork, business operation, strategy. Project concept. Vector illustration can be used for presentation slide, posters, banners

Fem områden där ni kan bli riktigt vassa när det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön

Vad kan ni i er organisation göra för att bli ännu mer slipade i att skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö? Här kommer fem områden ni kan tänka kring och hitta förbättringsmöjligheter inom:

Väck intresset för området på alla nivåer i organisationen

Mitt första råd är att jobba aktivt med en nyfikenhet och ett intresse för vad som bidrar till en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Det här intresset och ansvarstagande för de här frågorna behöver finnas på högsta nivå i ert företag – det finns faktiskt tydliggjort i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är också när man verkligen låter arbetsmiljöarbetet behöver vara en del i organisationens kultur, värderingar och i ledarskapet på alla nivåer, som det kan bli riktigt effektivt.

Skapa positivt formulerade mål för arbetsmiljön

Vi vet från psykologisk forskning att det är så mycket lättare för människor att motiveras av positivt formulerade mål och tydliga målbeteenden till skillnad från då vi styrs av rädsla att göra fel eller försöker undvika misslyckanden. Därför är det så viktigt att göra om de krav som kommer från arbetsmiljöverket och kanske även krav som uttrycks inifrån organisationen till positivt formulerade värderingar och mål. Så fundera över vart vill ni sträva: Vart ska ni vara om 1 år, 5 år och 10 år? På vilket sätt kan ett hälsofrämjande arbete bli en naturlig del av er organisation och er kultur?

Se över arbetskraven och ge stöd i att prioritera

Vi vet att kraven man upplever i arbetet spelar stor roll för risken att drabbas av ohälsa. Att se till att arbetsbelastningen är rimlig och när kraven blir högre av olika anledningar att ge stöd och hjälp att prioritera mellan arbetsuppgifterna är en viktig del i ledarskapet. Här spelar sådant som kommunikation, samarbete och psykologisk trygghet stor roll för att inte enskilda medarbetare, utan att någon märker detta, kan arbeta så hårt så att de blir sjuka. Det där att några är lite för duktiga och jobbar hårt vecka efter vecka utan tillräcklig återhämtning kan ju i stunden vara lätt att blunda för eftersom att det just de veckorna kanske faktiskt är fördelaktigt för organisationen. Men på sikt drabbar det både kultur, samarbete och den långsiktiga produktiviteten negativt. Det är helt enkelt inte hållbart.

Skapa smart återhämtning under arbetsdagen

Se till att alla ni som jobbar ihop får in återhämtning regelbundet i sitt liv, allra helst flera gånger under dagen. Det är en avgörande pusselbit för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Återhämtning behöver inte vara vila utan det kan vara att man växlar mellan olika aktiviteter och olika miljöer man jobbar i på ett klokt sätt. Men det kan också vara pauser som blir effektiv vila från den typ av jobb man har.

Stöd i ledarskap & team-utveckling

Ett stort ansvar för arbetsmiljön vilar på chefer och ledare i ett företag. Samtidigt så är det i dagens arbetsliv ofta en komplex och utmanande uppgift att vara ledare och en stor del av människors ohälsa på arbetsplatser går att relatera antingen till problem i ledarskapet eller konflikter i arbetsgruppen. Oavsett vilken verksamhet det handlar om så kommer det finnas utmaningar som kräver kunskap om psykologin hos både individer, grupper och organisationer. Att både ledare och arbetsgrupper när utmaningar dyker upp kan få stöd i detta av exempelvis en psykolog inriktad på arbetsliv, kan ofta spara både mycket tid och pengar. Att ta in strategisk expertkunskap inom området tänker jag ofta är nödvändigt när en organisation växer. Samtidigt så tänker jag att den kompetens man tar in ska fokusera på att stärka företagets egna förmåga att göra de hälsofrämjande principerna till en integrerad del av sin verksamhet.

Varmt välkomna att ta kontakt med oss om ni önskar hjälp med att skapa en riktigt bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Och glöm inte att alla resor börjar med ett första steg!