På Balevo möts du av konsulter som är experter på psykologi och samtidigt pragmatiska med ett intresse för hur just er verksamhet och era kunder fungerar. Samtliga av våra konsulter har minst en femårig masterexamen flera års erfarenhet inom sitt expertområde. Vårt engagemang för arbetet vi gör och en ständig vilja att lära innebär att flera av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildning inom fältet. Vi på Balevo har ett brett nätverk av forskare och branschkollegor som vi gärna arbetar med när vi behöver vidga vårt kunskapsfält.

Möt några av våra konsulter

VD, medgrundare. Leg. psykolog. Specialist i hälsopsykologi. Pol. kand. med fördjupning i statsvetenskap. Kartlägger behov och skapar passande upplägg för olika insatser gällande psykologisk expertis. Arbetar som konsult med hälsofrämjande/preventivt arbete och beteendeförändring för individ och grupp, samt strategiskt arbete och stöd för ledning i dessa frågor. Även speciell expertis kring psykologi för hållbarhet/hållbart samhälle.  ,

agnes@balevo.se
073-619 83 66

Medgrundare. Leg. psykolog. STP-psykolog i arbets- och organisationspsykologi samt psykologisk behandling. Undervisar kring och arbetar i organisationer med beteendeförändring, ledarskap, gruppdynamik och teamutveckling. 

Även mångårig erfarenhet av arbete med klinisk psykologi i form av utredning, personlighetsbedömning och psykologisk behandling.

sebastian@balevo.se

073-440 52 87

Psykologexamen från juni 2021 och numera verksam på Balevo. Civilingenjörsexamen med inriktning teknisk fysik. Arbetade i drygt 20 år på innovationsföretaget Axis Communications med bl.a. användbarhet & UX, webbdesign och teknikinformation.

katarina@balevo.se

Doktorsexamen i hälsopsykologi. Masterexamen i socialpsykologi. Fokuserad på organisationsförändring, beteendeekonomi samt frågor kring policy och hållbarhet.

Leg. psykolog, STP-psykolog i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar också som adjunkt vid Göteborgs universitet där hon undervisar & handleder studenter inom arbets- och organisationspsykologi.

Sabrie
Koch Chivili

Civilingenjörsexamen med inriktning samhällsbyggnad, arkitektur och design. Masterexamen i internationell projektledning från Chalmers tekniska universitet.

Kjell
Granberg

IT- och teknikutveckling