You are currently viewing Kontorsmiljö och produktivitet –           hur påverkas vi?

Kontorsmiljö och produktivitet – hur påverkas vi?

Öppet kontorslandskap, enskilda arbetsrum eller aktivitetsbaserade kontor – vad är egentligen bäst?

Svaret är att samtliga kontorslösningar erbjuder både för- och nackdelar. Vilken miljö som leder till högst effektivitet varierar bland annat beroende på vilka arbetsuppgifter medarbetare utför och vilket behov som finns för ex. samarbete och uppgifter som kräver mental koncentration.

När vi utformar kontor har vi ett flertal parametrar som vi utgår ifrån. Kunskap om människors behov och hjärnans funktionalitet är två faktorer vi tar hänsyn till. När detta sedan kombineras med en analys av de beteenden som ska främjas på arbetsplatsen skapas både bättre effektivitet och en långsiktigt hälsosammare arbetsplats med färre sjukskrivningar.

Titta på videoklippet för att ta del av information om kontorsmiljöers påverkan på effektivitet!