Möt några av våra konsulter

På Balevo möts du av konsulter som är jordnära, pragmatiska och omtänksamma. Alla våra konsulter har minst en fem-årig akademisk masterexamen och flera års erfarenhet av arbete inom området där de jobbar. Engagemanget i vårt jobb och viljan att ständigt lära nytt gör att många av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildningar inom fältet. Balevo har även ett brett nätverk av forskare och kunniga kollegor som vi gärna gör uppdrag och driver projekt tillsammans med när vi önskar bredda vår expertis.

Möt några av våra konsulter

På Balevo möts du av konsulter som är jordnära, pragmatiska och omtänksamma. Alla våra konsulter har minst en fem-årig akademisk masterexamen och flera års erfarenhet av arbete inom området där de jobbar. Engagemanget i vårt jobb och viljan att ständigt lära nytt gör att många av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildningar inom fältet. Balevo har även ett brett nätverk av forskare och kunniga kollegor som vi gärna gör uppdrag och driver projekt tillsammans med när vi önskar bredda vår expertis.

På Balevo möts du av konsulter som är jordnära, pragmatiska och omtänksamma. Alla våra konsulter har minst en fem-årig akademisk masterexamen och flera års erfarenhet av arbete inom området där de jobbar. Engagemanget i vårt jobb och viljan att ständigt lära nytt gör att många av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildningar inom fältet. Balevo har även ett brett nätverk av forskare och kunniga kollegor som vi gärna gör uppdrag och driver projekt tillsammans med när vi önskar bredda vår expertis.

Möt några av våra konsulter

Agnes
Granberg

VD, medgrundare. Leg. psykolog. STP-psykolog i hälsopsykologi. Pol. kand. med fördjupning i statsvetenskap. 

agnes@balevo.se

073-619 83 66

Sebastian
Senning

Medgrundare. Leg. psykolog. STP-psykolog i arbets- och organisationspsykologisamt spykologisk behandling

sebastian@balevo.se

073-440 52 87

Sakarias Bank

Doktorand i hälsopsykologi. Masterexamen i samhällspsykologi. Fokuserad på organisationsförändring, beteendekonomi samt frågor kring policy och hållbarhet.

Elin
Hoff Brattberg

Leg. psykolog, STP-psykolog i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar också som adjunkt vid Göteborgs universitet där hon undervisar & handleder studenter inom arbets- och organisationspsykologi.

Sabrie
Koch Chivili

Civilingenjörsexamen med inriktning samhällsbyggnad, arkitektur och design. Masterexamen i internationell projektledning från Chalmers tekniska universitet.

Kjell

Granberg

IT- och teknikutveckling