You are currently viewing Motivation på arbetsplatsen – hur kan man motivera sig själv och andra?

Motivation på arbetsplatsen – hur kan man motivera sig själv och andra?

Motivation är viktigt i de flesta situationer. Som du kan läsa i det här blogginlägget så är motivation en viktig del av personlig beteendeförändring. Det är ännu svårare att motivera människor på en arbetsplats för det kräver förståelse för hur man motiverar olika sorters människor och hur man håller motivationen levande.  

Det finns två sorters motivation man behöver tänka på: inre motivation och yttre motivation. Inre motivation är när man är motiverad av personliga skäl, till exempel glädje. Det betyder egentligen bara att man har ett inre driv till att göra någonting. Om du vill göra ett bra jobb för att du tycker att uppgifterna är givande så handlar det om den inre motivationen. Yttre motivation är när du motiveras av andra faktorer. Till exempel så kanske du vill göra ett bra jobb för att göra din chef nöjd eller för att få en högre lön. Båda sorters motivation kan var effektiva, men inre motivation brukar skapa en förändring som varar mycket längre. 

En vanlig teori kring motivation är self-determination theory. Enligt den här teorin behöver människor uppnå tre behov om de ska växa och känna sig motiverade: kompetens (att man är duktig på uppgifterna), tillhörighet (att man har en social gemenskap), och självbestämmande (att man känner att man har kontroll). Den inre motivationen är som högst när man har höga nivåer av samtliga tre behov.  De som har höga nivåer brukar också vara bäst på att ta kritik och försöka förbättra sig på jobbet. Det betyder att det är viktigt att skapa en miljö som främjar kompetens, tillhörighet, och självbestämmande. Till exempel så kan man hålla kurser, se till att det finns möjligheter till att umgås och ge alla anställda eget ansvar. 

Man kommer inte lösa alla problem som har med motivation att göra genom att förstå en teori, men man måste börja någonstans. För mer information om hur du kan motivera dig själv eller andra så kan det vara värt att lyssna på BJ Foggs poddavsnitt om beteendeförändring. Han förklarar viktiga motivationsfaktorer  (nöje/smärta, hopp/rädsla och viljan att passa in) och hur man ska veta den optimala tiden för att motivera någon. Om du känner dig överväldigad så är det bäst att börja fundera på själva arbetsmiljön. Om miljön inte erbjuder kompetens, tillhörighet, och självbestämmande, så kommer det vara svårt att finna motivation.