You are currently viewing När ska man använda sig av Susan Wheelans modell för grupputveckling i fyra faser?

När ska man använda sig av Susan Wheelans modell för grupputveckling i fyra faser?

När det gäller grupputveckling så finns det flera olika teorier och modeller. En sådan modell är Susan Wheelans Integrated Model of Group Development, som föreslår att grupputveckling kan delas upp i fyra olika stadier. Varje stadie kan jämföras med ett stadie av människans utveckling. 

  1. Tillhörighet och Trygghet (“barndom”) – När en grupp precis har formats så litar de mycket på ledaren och de fokuserar på att känna sig inkluderade. 
  1. Opposition och Konflikt (“ungdom”) – Vid det här läget känner sig gruppmedlemmarna tillräckligt komfortabla för att prata öppet, och ifrågasatta varandra, inklusive ledaren. 
  1. Tillit och Struktur (“ung vuxen”) –Nu har gruppen jobbat sig igenom konflikterna från andra stadiet och accepterad individuella skillnader. Detta innebär att de litar mer på varandra. Nu har de även en förståelse för sina roller i gruppen, vilket skapar struktur. 
  1. Arbete och Produktivitet (“vuxen”) – Eftersom det finns struktur och gruppmedlemmarna litar på varandra så kan gruppen nu vara mer produktiv och fokuserad. 

Många grupper har också en fas för avslutning som förbereder gruppen för att inte längre arbeta ihop.

Wheelans modell är en av de mest använda modellerna för grupputveckling och det finns en enighet i att modellen har gott forskningsstöd. Det finns mycket psykologiforskning som har funnit stöd för modellen. Samtidigt så betyder ju inte den här enigheten att modellen håller i alla situationer. Några kritiker har poängterat att precis som alla människor är olika, så är alla grupper olika. Grupper kanske återvänder till ett tidigare stadie eller utvecklas mycket snabbare än modellen säger. Wheelan har själv erkänt detta och förklarar att grupper kan göra framsteg och sedan återgå till ett tidigare stadie igen. Det här betyder att modellen är hjälpsam för att arbeta med grupputveckling men att man alltid behöver se till den grupp man har framför sig och vara beredda att anpassa modellen. Modeller förklarar de flesta fallen men det finns alltid undantag. 

Om man är medveten om den typiska grupputvecklingen så blir det lättare att belysa specifika utmaningar under varje stadie. Det kan förbättra samarbete och se till att man når produktivitetsfasen och minskar konflikter så tidigt som möjligt. Gruppdynamik är dock komplext och du behöver se till just din grupps behov här och nu. För att få stöd i att utveckla och stärka grupper så ta gärna kontakt med oss på Balevo.

Tips för fördjupad läsning: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121216302266

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046496403251608

https://medium.com/integral-coaching/on-creating-effective-teams-a-guide-for-members-and-leaders-by-susan-a-wheelan-a274a11b8c7b

https://www.hyperisland.com/blog/creating-effective-teams-the-detailed-curation

https://blog.crisp.se/2019/11/27/anderslaestadius/ovning-kring-grupputveckling 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/ledarskap-och-organisation/utveckla-sunda-team-med-modell-av-susan-wheelan/