En fot i forskningen, en fot i framtiden.
- Så startade det

WiseMind drivs av psykologer som brinner för att skapa ett mer hållbart samhälle. Grundarna Agnes Granberg och Sebastian Senning är initiativtagare. De har tagit med sig värderingarna kring att det ska vara enkelt, smidigt och flexibelt i kontakten med en psykolog från sin verksamhet Psykologiteamet som de drivit sedan 2011. De har också lärt sig vikten av att tänka innovativt och anpassa sig efter dagens behov och utmaningar. Detta ledde till att Psykologiteamet år 2011 var en av Sveriges första aktörer att arbeta med psykologisk behandling via internet.

Under åren Sebastian och Agnes arbetat som psykologer har  de  genom  uppdrag inom friskvård och psykologisk behandling med  såväl medarbetare som  chefer fått  upp ögonen  för vilken stor betydelse organisationen spelar för människors hälsa. De har också reflekterat över varför  psykologisk kunskap oftast efterfrågas först då det uppstått problem eller kriser och ställt sig frågan; Hur kan vi nå ut med psykologisk kunskap kring att främja hälsa och förebygga ohälsa? 

De  nedskrivna idéerna kring smarta lösningar för  arbetsmiljö  som främjar  både  företags framgång och förbättrar folkhälsa blev allt fler.  De hade dessutom pratat med ett gäng kunniga psykologkollegor och forskare som gärna ville vara med och arbeta i samma riktning. 

Idéerna och kunskapen  behövde få komma ut i dagsljuset  och  göra nytta i människors vardag. Mot den bakgrunden startades  WiseMind Evolution.   

Vår värdegrund

Göra gott

Vår affärsidé är att nå ut med psykologisk kunskap till fler genom innovativa och pragmatiska lösningar för arbetsmiljö. När vi lyckas med det så vet vi att vi bidrar till både folkhälsa och hållbara företag. Vi tar också chansen när vi får den att lyfta och förmedla betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete och smarta insikter kring hur vi som människor, grupper och samhälle kan må bättre och ha det bra tillsammans. Det tror vi bidrar till en bättre värld. 

bar-chart

WiseMinds hållbarhetsarbete

För oss som arbetar på WiseMind är hållbarhetsfrågor viktiga. Vi beskriver nedan några delar i vårt hållbarhetsarbete och hoppas det kan vara till inspiration för andra verksamheter. Om du som kund eller samarbetspartner har tips på hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta och bidra till en mer hållbar värld så tar vi gärna emot tankar och förslag.

Klimatpositiva
Genom bidrag till Atmosfairs arbete så ser vi till att verksamheten varje år är klimatpositiv. Gällande allt ifrån de tjänster och produkter vi skapar till vilka inköp vi gör så söker vi efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi köper second hand i första hand gällande allt vi kan hitta på det viset – ex. elektronik köps om möjligt i andra hand via ex. Inrego, möbler och inredning via Blocket eller second hand butiker. Vi väljer i första hand att resa med tåg eller kollektiv busstrafik samt rekommenderar och betalar reseersättning till våra långväga kursledare utifrån vår train-first policy. Vi bjuder såväl oss själva som våra kunder på vegetariskt och vid måltider där olika val finns så ska alltid något gott vegetariskt och gärna veganskt finnas som valmöjlighet. 

Ett hållbart samhälle och goda liv
Vår önskan är att genom våra tjänster bidra till mer hållbara samhällen där människor kan leva goda liv. Vi tror att väl beforskad kunskap kring människans psykologi är en viktig pusselbit för att kunna lösa de utmaningar som såväl verksamheter som samhället i stort möter. Där människor finns där finns psykologi och därmed också behovet för psykologisk kunskap. Vi är därmed övertygade om att kunskap gällande psykologiska principer som når fram och implementeras där den faktiskt kan göra nytta kan ha stor betydelse för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle. 

Samarbete och ideella organisationer
Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Vi tror på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vi hoppas att du som läser det här hör av dig om du har en idé eller ett projekt där vår expertis eller vårt sammanhang kan vara till nytta. Vi ger varje år i samband med lucia en mindre julgåva – 1000 kr per anställd i vår verksamhet – till en eller flera ideella verksamheter. Vi har ex. gett bidrag till Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen. Rutinen att ge en gåva inför jul innebär också en möjlighet att stanna upp och genomlysa vårt övriga hållbarhetsarbete. 

Öppenhet och nytänkande

Innovation kopplas ofta till teknikens värld men vi är övertygade om att nytänkande och utveckling av nya arbetssätt och metoder är nödvändigt också för att lösa dagens utmaningar gällande stress och psykisk ohälsa. Inom detta område och gällande önskan att uppnå beteendeförändringar i organisation och samhälle så ligger inte sällan implementeringen långt efter dagsaktuellt kunskapsläge. Vi utgår ifrån varje kunds behov och nuläge för att finna till hur vi kan skapa kostnadseffektiva och när så behövs innovativa lösningar väl grundade i aktuell forskning. 

Värdegrund

Göra gott

Vill vill nå ut med hjälpmedel till fler och lyfta betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap. Vi skänker varje år 1% av företagets vinst till välgörenhetsorganisationer.

Hållbarhetstänk ger långsiktig framgång

Vi bygger vårt eget företag utifrån principen att tänka hållbarhet gällande vilka tjänster vi erbjuder, hur vi bygger samarbeten och relationer men även i vardagssakerna så som i varje inköp och resa vi gör.

Öppenhet och nytänkande

Innoverande och nytänkande tillvägagångssätt  inspirerar oss till att vilja ligga i framkant när det kommer till arbete mot psykisk ohälsa.

“Det är möjligt att skapa riktigt bra organisationer. De där arbetsmiljöerna som lockar människor till sig och som blir förebilder för andra. Det gäller att göra aktiva val och att lägga tid och pengar på rätt saker.”

Agnes Granberg, VD på WiseMind

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

1470399667_Newsletter.png

När du anlitar WiseMind garanterar vi att

Alla medarbetare och konsulter som anlitas via WiseMind har minst en fem-årig akademisk masterexamen inom det område där de jobbar och har flera års arbetserfarenhet. Det som kännetecknar oss på WiseMind är att engagemang i vårt jobb och en vilja att ständigt lära nytt vilket gör att många av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildningar inom fältet.

Experter inom området

Välutbildade konsulter som kan sitt område och är beredda att lära sig mer för att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Legitimation via socialstyrelsen

Då ni har nytta av psykologisk kompetens träffar ni via WiseMind psykologer legitimerade enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Utgångspunkt i vetenskap och forskning

Vi väljer tillsammans med varje uppdragsgivare en metod och strategi som är väl grundad i dagsaktuell kunskap inom fältet.

WiseMind är medlemmar i

sverigespsykologforbund_logo
unnamed
Untitled-1