En fot i forskningen, en fot i framtiden.
- Så startades Balevo.

Balevo drivs av psykologer som brinner för att skapa hållbara arbetsplatser. Grundarna Agnes Granberg och Sebastian Senning är initiativtagare. De har tagit med sig värderingarna kring att det ska vara enkelt, smidigt och flexibelt i kontakten med en psykolog från sin verksamhet Psykologiteamet som de drivit sedan 2011. De har också lärt sig vikten av att tänka innovativt och anpassa sig efter dagens behov och utmaningar. Detta ledde till att Psykologiteamet år 2011 var en av Sveriges första aktörer att arbeta med psykologisk behandling via internet.

Under åren Sebastian och Agnes arbetat som psykologer har  de  genom  uppdrag inom friskvård och psykologisk behandling med  såväl medarbetare som  chefer fått  upp ögonen  för vilken stor betydelse arbetsplatsen spelar för människors hälsa. De har också reflekterat över varför  psykologisk kunskap oftast efterfrågas först då det uppstått problem eller kriser och ställt sig frågan; Hur kan vi nå ut med psykologisk kunskap kring att främja hälsa och förebygga ohälsa? 

De  nedskrivna idéerna kring smarta lösningar för  arbetsmiljö  som främjar  både  företags framgång och förbättrar folkhälsa blev allt fler.  De hade dessutom pratat med ett gäng kunniga psykologkollegor och forskare som gärna ville vara med och arbeta i samma riktning. 

Idéerna och kunskapen  behövde få komma ut i dagsljuset  och  göra nytta i människors vardag. Mot den bakgrunden startades  Balevo.   

Balevos värdegrund

Göra gott

Vår affärsidé är att nå ut med psykologisk kunskap till fler genom innovativa och pragmatiska lösningar för arbetsmiljö. När vi lyckas med det så vet vi att vi bidrar till både folkhälsa och hållbara företag. Vi tar också chansen när vi får den att lyfta och förmedla betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete och smarta insikter kring hur vi som människor, grupper och samhälle kan må bättre och ha det bra tillsammans. Det tror vi bidrar till en bättre värld. Varje år skänker vi också 1% av företagets vinst till projekt som verkar i enlighet med våra värderingar globalt. Hittills har vi skänkt pengar till SOS Barnbyar och UNICEF. 

bar-chart

Hållbarhetstänk ger långsiktig framgång

Vi tror att många av framtidens framgångs-företag är de som tar hand om sina medarbetare och tar ett ansvar för både klimat och samhälle. Vi bygger vårt eget företag utifrån principen att tänka hållbarhet gällande vilka tjänster vi erbjuder, hur vi bygger samarbeten och relationer men även i vardagssakerna så som i varje inköp och resa vi gör. När vi behöver köpa nytt och om vi någon gång behöver flyga så klimatkompenserar vi via Atmosfair.

Öppenhet och nytänkande

Innovation kopplas ofta till teknikens värld men vi är övertygade om att nytänkande och utveckling av nya arbetssätt och metoder är nödvändigt också för att lösa dagens utmaningar gällande stress och psykisk ohälsa. Inom detta område och gällande önskan att uppnå beteendeförändringar i organisation och samhälle så ligger inte sällan implementeringen långt efter dagsaktuellt kunskapsläge. Vi utgår ifrån varje kunds behov och nuläge för att finna till hur vi kan skapa kostnadseffektiva och när så behövs innovativa lösningar väl grundade i aktuell forskning. 

Värdegrund

Göra gott

Vill vill nå ut med hjälpmedel till fler och lyfta betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap. Vi skänker varje år 1% av företagets vinst till välgörenhetsorganisationer.

Hållbarhetstänk ger långsiktig framgång

Vi bygger vårt eget företag utifrån principen att tänka hållbarhet gällande vilka tjänster vi erbjuder, hur vi bygger samarbeten och relationer men även i vardagssakerna så som i varje inköp och resa vi gör.

Öppenhet och nytänkande

Innoverande och nytänkande tillvägagångssätt  inspirerar oss till att vilja ligga i framkant när det kommer till arbete mot psykisk ohälsa.

“Det är möjligt att skapa riktigt bra arbetsplatser. De där arbetsmiljöerna som lockar människor till sig och som blir förebilder för andra företag. Det gäller att gör ett aktivt val kring vilken arbetsmiljö vi vill ha och att lägga tid och pengar på rätt saker.”

Agnes Granberg, VD på Balevo

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

1470399667_Newsletter.png

När du anlitar Balevo garanterar vi att

Alla medarbetare och konsulter som anlitas via Balevo har minst en fem-årig akademisk masterexamen inom det område där de jobbar och har flera års arbetserfarenhet. Det som kännetecknar oss på Balevo är att engagemang i vårt jobb och en vilja att ständigt lära nytt vilket gör att många av oss också har forskat och/eller gått specialistutbildningar inom fältet. 

Experter inom området

Välutbildade konsulter som kan sitt område och är beredda att lära sig mer för att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Legitimation via socialstyrelsen

Då ni har nytta av psykologisk kompetens träffar ni via Balevo psykologer legitimerade enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Utgångspunkt i vetenskap och forskning

Vi väljer tillsammans med varje uppdragsgivare en metod och strategi som är väl grundad i dagsaktuell kunskap inom fältet.

Balevo är medlemmar i

sverigespsykologforbund_logo
unnamed
Untitled-1