You are currently viewing Personlighetstest – vilket borde du använda på arbetsplatsen?

Personlighetstest – vilket borde du använda på arbetsplatsen?

Personlighetstester finns överallt. Oavsett om det är “vilken snabbmat är du?” eller något mer seriöst så finns det många som älskar sådana test; antingen för skojs skull eller för att lära sig mer om sig själva. Och oftast så är det här rätt harmlöst. Om dina resultat på snabbmatstestet inte stämmer så skadar det inte. Men om du däremot vill använda en personlighetstest på din arbetsplats så är det viktigt att du använder ett test som är grundat i forskningen. 

Det finns många olika personlighetsmodeller, men majoriteten är inte forskningsbaserade. Många av testerna som används är endast hypotetiska; det finns inte så mycket bevis på att testerna faktiskt är pålitliga. Resultaten kan till och med varieras mycket på bara en vecka! Du skulle kunna få ett resultat ena veckan, och sedan få ett helt annat resultat veckan därpå. Så vad borde du använda för test? Den enda personlighetsmodellen som konsekvent har visat pålitliga resultat är den så kallade Big Five Modellen. 

Enligt den här modellen så finns det fem stora personlighetsdrag: extraversion (eller introversion), tillmötesgående (eller antagonism), samvetsgrannhet (eller impulsivitet), neuroticism (eller mental stabilitet), och öppenhet (eller motstånd) för erfarenheter. Varje person faller någonstans på ett spektrum från 0 till 100 för respektive personlighetsdrag. När man läser om dessa personlighetsdrag så är det lätt att tycka att vissa verkar ”bättre” än andra. Varför skulle man vilja vara antagonistisk istället för tillmötesgående? Men sanningen är att det finns för och nackdelar med varje personlighetsdrag. De som ligger högt på tillmötesgående är mer förlåtande och samarbetsvilliga. Men det kanske inte alls alltid är positivt att vara förlåtande; de som ligger lägre på tillmötesgående är mer krävande och kan vara bättre anpassade för att fatta objektiva beslut. 

Personlighetsdragen är inte alls någon indikation på hur ”bra” man är. Det finns ju trots allt en anledning till att alla dessa personligheter har överlevt evolutionärt. Det viktigaste är att man förstår vad det finns för fördelar och nackdelar med varje personlighetsdrag. När man skapar ett team så är det viktigt att ha varierande personligheter. Vissa personer är bättre anpassade för vissa uppdrag, och i slutändan så är välbalanserade grupper de mest effektiva. 

Notera: För mer information om fördelarna med varje personlighetsdrag, kan du kolla igenom den här artikeln