You are currently viewing Powernap, tupplur och siesta: Ska man sova på jobbet?

Powernap, tupplur och siesta: Ska man sova på jobbet?

Det är viktigt för hälsan att få tillräckligt med sömn. Även om olika personer behöver olika mycket sömn och är olika bra på att motverka effekterna av sömnbrist så visar forskning klart och tydligt att god sömn är viktigt för såväl fysisk som psykisk hälsa. Förmågan att koncentrera sig och att lära nytt påverkas i stor utsträckning av hur vi sovit de senaste dygnen. Får man tillräckligt med sömn på natten så fungerar det som ett bra sätt att tillgodose sömnbehovet. Får man inte tillräckligt med sömn eller vill optimera inlärning, hög koncentrationsförmåga eller prestation exempelvis på kvällen så kan det vara en bra lösning att sova på dagen.

Att ta en kortare tupplur, en så kallad powernap, eller att sova en längre siesta på dagen, är utmärkta sätt att ta igen förlorad sömn och fylla på med energi. Kortare sovstunder, upp till 20 minuter, är ett bra sätt att få lite mer energi de närmaste timmarna efter sovstunden och påverkar sällan nattsömnen i någon större utsträckning. Att sova en längre stund på dagen ger ännu mer återhämtning  men då kroppen här hinner gå in i en djupare sömn så  är det vanligt att känna sig trött den första stunden efter att man sovit. Senare på dagen brukar de flesta dock känna av nyttan av den längre tuppluren genom t.ex. bättre humör, bättre koncentrationsförmåga och mer ork. Att sova på dagen kan faktiskt också för den som sovit bra på natten vara ett sätt att kunna koncentrera sig extra väl då man t.ex. vill lära sig något nytt eller om man på sen eftermiddag eller kväll vill prestera extra väl. För att ge goda möjligheter för återhämtning och att förebygga stressrelaterad ohälsa, inte minst hos småbarnsföräldrar, så kan det vara riktigt smart att på en arbetsplats ge möjligheter till följande:

  • En lugn och bekväm soffa eller säng där den som behöver kan ta exempelvis en siesta vid lunchen.
  • En kultur och attityd som uppmuntrar människor att ta hand om sig själva.
  • Chefer och ledande personer bör har kunskap om sömnens avgörande betydelse för hälsan och kan visa på att det är ok och till och med bra att vila eller sova en stund om det behövs för att sedan kunna koncentrera sig och göra ett bra jobb.
  • En tydlig riskgrupp gällande utmattningssyndrom är föräldrar som fått sitt andra barn och har börjat arbeta igen. Att som ledare kolla med dessa anställda kring om de får tillräckligt med sömn och hur man annars kan stötta dem i att få ihop livspusslet, exempelvis genom att börja senare på dagen när så behövs eller genom att kunna sova en siesta vid lunch är inte bara omtänksamt utan förebygger också sjukdom och sjukskrivningar.

Att sova på dagen har ibland fått dåligt rykte. Många har hört att man sover sämre på natten om man sover på dagen – så kan det också vara för personer med insomni (mer information om insomni finner du här) – men om man inte har problem med insomni kan det att sova en stund på dagen vara en bra lösning att ta till, som en rutin som kan passa i ens liv, eller vid speciella tillfällen. När sömnen varit urusel eller i vart fall otillräcklig så att man är för trött för att kunna koncentrera sig på jobbet så är det sannolikt smart för både dig och organisationen att ta en tupplur för att kunna göra något bra av dagen sedan. Varför inte prova att se vad resultatet skulle bli?