You are currently viewing Priset för mångfalden på arbetsplatsen: är du villig att lägga ner tiden som krävs?

Priset för mångfalden på arbetsplatsen: är du villig att lägga ner tiden som krävs?

I podd-avsnittet “Den besvärliga mångfalden” så förklarar Qaisar Mahmood att fastän mångfald är nödvändigt så kommer den med ett pris. Om man frågar arbetsgivare så säger de flesta att mångfald är viktigt; det är nästan en förväntning att man ska försöka öka mångfalden i sin organisation. Samtidigt som initiativ till mångfald är välmenande så kan det skada organisationen om man bara fokuserar på mångfalden i sig. Mahmood menar att man ofta har en förenklad syn av mångfald och ignorerar att mångfald också kommer med ett pris: missförstånd och stresspåslag på grund av att hjärnan är van vid att det som är annorlunda kan vara farligt. Och tyvärr så är arbetsgivare inte alltid redo att betala det här priset. 

Om en organisation faktiskt vill dra nytta av mångfalden så kan de inte bara fokusera på den mångfald som kommer se bra ut på företagets webbsida eller i en broschyr. De måste även vara förberedda på att hantera de utmaningar som kommer med att skapa en mångfald på en arbetsplats. Det räcker inte med att anställa de som är annorlunda än vad man själv är och sedan nöja sig med det. Det är även viktigt att se till att de som leder organisationen uppmuntrar dessa olikheter och inte försöker få de nyanställda att följa gruppnormen som råder på arbetsplatsen.  

Dessutom så måste alla på arbetsplatsen veta hur man ska hantera konflikt på ett konstruktivt sätt. 

Ett förslag som Mahmood ger är att skapa tydliga förväntningar kring i vilka aspekter det är viktigt att de anställda är lika och håller en gemensam linje. Grupper har en tendens att straffa eller avvisa de som avviker från gruppnormer. Genom att ha tio tydliga regler som alla måste följa så skapar det en förväntning att så länge man följer de här reglerna så går det bra att avvika från gruppen i andra situationer. 

Mångfald är viktigt, men man ska inte öka mångfald bara för att man känner sig tvungen. Om du inte är redo att betala mångfaldens pris så är det många som inte kommer känna sig välkomnade i din organisation och du kommer inte få en möjlighet att höra alla unika idéer. Det viktigaste är något som Mahmood tar upp flera gånger i podden: du ska inte behandla andra på det sättet du själv vill bli behandlad, du ska behandla dem på det sättet som de vill bli behandlade. Annars utgår du ifrån att de är som dig. Det krävs en ansträngning för att kunna förstå någon annans perspektiv, och alla måste vara villiga att göra den här ansträngningen.