På Balevo möts du av konsulter som är experter på psykologi och samtidigt pragmatiska med ett intresse för hur just er verksamhet och era kunder fungerar. Samtliga av våra konsulter har minst en 5-årig masterexamen och flera års erfarenhet inom sitt expertområde. Vårt engagemang för arbetet vi gör och en ständig vilja att lära innebär att flera av oss också har gått specialistutbildning och/eller forskat inom fältet. Vi på Balevo har ett brett nätverk av forskare och branschkollegor som vi gärna arbetar med när vi behöver vidga vårt kunskapsfält.

Möt några av våra konsulter

Leg. psykolog och organisationskonsult med bakgrund som ekonom. Tidigare arbetat inom  företagshälsovård.
Arbetar med att stödja chefer och ledningsgrupper, genomföra psykosociala arbetsmiljökartläggningar och arbetsförmågebedömningar. God vana av arbete med att förebygga och hantera konflikter.

Uppskattad föreläsare inom områden som motivation, beteendeförändring, kommunikation och ledarskap. Erfaren gällande att arbeta med stresshantering och att minska stressrelaterad ohälsa såväl på arbetsplatsen som helhet som för enskilda individer.

fredrik.alfredson@balevo.se

VD och medgrundare till Balevo Group AB. Leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, pol. kand. examen inriktning statsvetenskap och hälsoekonomi. Har även flertalet utbildningar inom hälsa, träning, idrottspsykologi och nutrition. Erfarenhet av arbete som psykolog inom primärvård, specialistvård för beroende och missbruk, stöd- och krissamtal.

Arbetar idag med utbildningsinsatser och verksamhetsutveckling i såväl privata som offentliga verksamheter. Särskilt intresse och kunskap inom hälsofrämjande arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa.

agnes.granberg@balevo.se

Sebastian
Senning

Medgrundare till Balevo Group AB. Leg. psykolog med erfarenhet av såväl primärvård som specialistvård inom depression och ångest samt rehabilitering med specifika insatser för att få tillbaka individer i arbete snabbt.

Ansvarar för ledarskapsprogram för studenter på bland annat tandläkar- och tandteknikerprogrammen. Utbildar sedan många år yrkesverksamma inom tandvården gällande bemötande, teamarbete, kommunikation och ledarskap. Forskar på deltid kring ledarskap och beteendeförändring. Under specialisering inom arbets- och organisationspsykologi samt psykologisk behandling.

sebastian.senning@balevo.se

Leg. psykolog, specialistpsykolog, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av olika chefsbefattningar från hälso- och sjukvård och statlig myndighet. Mångårig erfarenhet från primärvård och verksamhetsutveckling.

Ger utbildning, handledning och stöd till chefer, ledningsgrupper och medarbetare. Vägleder i att genomföra svåra samtal samt i att hantera kris- och konfliktsituationer. Ger kunskap och stöd i att planera, genomföra och följa upp långsiktigt förändringsarbete för ledning och verksamhet samt för grupper och enskilda medarbetare.

marie.kullbratt@balevo.se

Katarina
Tham

Leg. psykolog som startade sin yrkesbana med civilingenjörsexamen inom teknisk fysik. Har en bred arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, storföretag, tillväxtbolag och startups inom IT-branschen. Arbetade i mer än 20 år med produktutveckling, teknikinformation, interaktionen människa-teknik och internutbildningar. Intresset för människan och hållbara arbetsplatser blev allt större och hon valde därför att vidareutbilda sig till psykolog. Har idag en unik kompetens kring att skapa hållbar förändring, tjänsteutveckling, digitalisering och tillväxtresor.

katarina.tham@balevo.se