You are currently viewing Så skapar ni ett öppet arbetsklimat för tillit & effektivt samarbete

Så skapar ni ett öppet arbetsklimat för tillit & effektivt samarbete

Ett öppet arbetsklimat är en grundförutsättning för välfungerande samarbeten. Dessutom åstadkommer effektiva team mer än individer som arbetar självständigt. Men hur skapar man tillit och en arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet? Det första steget är att som chef föregå med ett gott exempel. En ärlighet kring misstag och välkomnande av kritik skapar ett öppnare arbetsklimat. 

Kontakta oss eller se klippet nedan för ytterligare 3 råd!