You are currently viewing Så skapas utveckling

Så skapas utveckling

Individer, organisationer och arter – hur skapas utveckling och vilka faktorer har dem gemensamt? Oavsett vilken nivå framstegen sker på finns tre mekanismer som har en påverkan inom samtliga områden;

  1. Vetenskaplig utveckling 
  2. Evolutionär utveckling
  3. Mänsklig utveckling 

Fortsättningsvis har den omgivande miljön en påverkan på förutsättningarna för framsteg. 

Se videon nedan för en fördjupad beskrivning på hur dessa faktorer har en inverkan på anställda!

För engelskt tal, se nedan!