You are currently viewing Social och organisatorisk arbetsmiljö

Social och organisatorisk arbetsmiljö

Vad har egentligen arbetsmiljö för påverkan på arbetsplatsen och varför är det viktigt? En god social och organisatorisk arbetsmiljö leder till många konkurrensfördelar. De företag som engagerar sig i att skapa funktionella arbetsförhållanden ökar chansen för välmående anställda. Samtidigt leder detta till färre sjukskrivningar. Ytterligare en fördel med en god arbetsmiljö är underlättandet vid rekrytering av ny personal när arbetsplatsen är eftertraktad.

Se videon nedan för mer information om de fördelar som en välfungerande arbetsmiljö skapar!