You are currently viewing Stress eller utmattning – symptom att vara uppmärksam på

Stress eller utmattning – symptom att vara uppmärksam på

Att uppleva stress och utmattning är vanligt förekommande på såväl arbetsplatser som i privatliv. Men hur skiljer man på ofarlig kortsiktig stress och utmattning? Och vilka symptom ska man vara uppmärksam på?

Symptomen vid stress varierar från individ till individ och kan ta utlopp i både fysisk och psykisk begränsning. Däremot finns några symptom som kan vara bra att vara observant på, såsom sömnbrist och koncentrationssvårigheter. 

Följ länken för ytterligare information om olika stressymptom eller kontakta oss för hjälp!