Våga hitta kraften i allvaret som Keanu

Se från 8.30 och till slutet.

Se från 8.30 och till slutet.

Det är svårt att inte bli imponerad. Ett fantastisk svar på en oärligt menad fråga. Men vad hände egentligen. Och hur kan du som ledare förstå och lära av detta. Hur kan du bli lite mer som Keanu.

Anders Wendelheim har forskat kring relationsdjup och kommit fram till att en relations styrka byggs av öppenhet och tillit. Om du är öppen och en motpart bemöter din öppenhet på ett positivt vis kommer tilliten i relationen öka. Detta gör det i sin tur lättare för motparten att visa sårbarhet och om du i din tur besvarar detta väl kommer denna utveckling fortsätta på ett sätt som stärker relationen. När ni senare stöter på någon form av problem att ta tag i så är ni väl rustade för detta. Ni kommer att kunna tala fritt på ett sätt som är nödvändigt för att komma fram till ofta komplicerade och självrannsakande lösningar.

En ledares beteende kommer vara den kanske viktigaste faktorn för hur dessa processer utfaller i en grupp. Tyvärr kan den traditionella dynamiken av chef/lydande direkt motverka detta. Behovet hos ledaren att motivera överläget och rädslan hos de styrda för repressalier kan istället leda till att saker döljs och undviks. Istället för givande samtal om vad vi faktiskt tycker, behöver och vet blir alla konversationer ett forum där vi beter oss på det sätt vi bedömer mest strategiskt för att uppnå status. 

För att undvika detta bör ledaren på alla sätt föregå med gott exempel och när chansen finns våga vara sårbar och allvarlig. Ett klipp som på ett utmärkt sätt illustrerar detta är från när Keanu marknadsför John Wick 3 i the late show med Stephen Colbert. Forumet är alltså en Amerikansk talk show. En miljö som helt fokuserar på att hålla stämningen smickrande, munter och skojsig. Bitsk retsamhet kan förekomma men endast inbäddat i många lager smicker och utan något riktigt allvar. 

I detta klipp ser vi Keanu tala om sin kommande film om Bill och Ted. En flamsig komedi som samtidigt snuddar vid existentiella frågor. Keanu väljer att föra fram allvaret på ett lättsamt sätt. Då Keanu också har ett rykte om sig att vara lite messiansk till sättet ser programledaren en chans att driva med detta och då samtidigt föra stämningen tillbaka till det mer ytliga. Keanu bestraffas alltså för att ha försökt vara lite för djup och det normala hade varit att följa med till det mer ytliga och säga något lustigt tillbaka. Detta gör hans svar än mer anmärkningsvärt. Istället för att följa programledaren tar han nonsensfrågan på allvar. Han tar ett djupt andetag och svaret han ger är det bästa svaret jag någonsin hört på en av livets eviga frågor. 

Studera särskilt reaktionen från publiken och programledaren. Jag har inte sett en talkshow-värd bli så mållös sedan Drew Barrymore flashade David Letterman. Man ser läppar som formar ett tydligt “wow”, en framsträckt hand och en total kapitulering. Publiken reagerar först instinktivt med skratt men inser snabbt vad de just hört och reagerar istället kollektivt som att de just sett den sötaste kattungebilden i världen. För på sätt och vis har de det. Det vi gillar med bilder på kattungar är det rena, fina och sanna. Keanu har vågat vara det och därmed öppnat dörren till en helt annan nivå av förtrolighet. Möjligheterna att därifrån gå vidare till ett meningsfullt samtal är mycket större än om han hade spelat med i leken.Att ha ett öppet och tryggt arbetsklimat visade sig vara den enskilt mest avgörande faktorn när Google studerade vad som gjorde att vissa team fungerade bättre än andra. Om du vill ha ett öppnare, tryggare och mer meningsfullt utbyte med dina kollegor. Gör som Keanu och våga vara allvarlig, öppen och sårbar.