Våra tjänster

WiseMind Evolution finns för att bidra till ett hållbart samhälle. För att få önskad förändring att bli verklighet, kan bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad ta hjälp av psykologisk forskning. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället. Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. I våra uppdrag ingår ofta att analysera, ta fram strategier, testa hur önskad beteendeförändring kan uppnås samt att implementera effektiva metoder. Kunskapsförmedling och kompetensförhöjning tillhör också våra åtaganden. Vi har spetskompetens inom interaktionen människa-miljö-teknik.

Vi Erbjuder

Vi Erbjuder

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk & social arbetsmiljö innebär krav som gäller alla arbetsgivare i Sverige. Vi hjälper företag att omvandla de kraven till positivt formulerade mål och värderingar. Tillsammans med ledning och medarbetare tar vi fram de strategier som gör att en god social och organisatorisk arbetsmiljö kan bli en naturlig del av er kultur och verksamhet. Vi vet att en hälsofrämjande arbetsmiljö hänger ihop med långsiktig framgång för arbetsgrupper och företag. Vi vet också att det lockar personal och innebär bra marknadsföring att som företag vara en förebild i att främja hälsa.
Kontakta oss här

Stresshantering

Vi älskar stress. Stress-reaktionen i våra kroppar är en förutsättning för vår överlevnad och utveckling. Men vi behöver balans mellan stress och återhämtning. Därför älskar vi att kartlägga orsaker till stress hos individ och organisation. Utifrån det kan vi hitta en väg bort från ohälsosam stress. De psykologer som driver WiseMind har många års erfarenhet av att arbeta med behandling av stress och utmattning. Vi har även forskat kring stress och utvärderat effekten av olika metoder för stresshantering.
Kontakta oss här

Beteendeförändring

WiseMind är experter på beteendeförändring hos individ, grupp och organisation. Organizational Behavior Management (OBM), nudging och beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning som vi vet fungerar för att skapa beteendeförändring. Vi ger er organisation de verktyg ni behöver för att skapa önskad förändring.
Kontakta oss här

Samarbete och psykologisk trygghet

Faktorer som psykologisk trygghet och grupputveckling har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team och produktiva företag. WiseMind hjälper ledare och grupper att hitta nycklar till god och tydlig kommunikation, trygghet, tillit, öppenhet och kreativitet. Att skapa en lärande organisation som utvecklas både genom att lära av sina felsteg och lyckokast, går hand i hand med psykologisk trygghet och effektiva team.
Kontakta oss här

Värderingar, vision och kultur

I uppdrag av facilitering kan WiseMind finnas med för att leda och stödja utifrån våra insikter om människans psykologi, kommunikation, grupp-processer samt lärande och beteendeförändringar. Det kan handla om att utveckla verksamheten genom att tydliggöra värderingar, vision och kultur, eller att stötta viktiga beslutsprocesser som rekrytering av nya medarbetare.
Kontakta oss här

Ledarskap

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift. Det kräver kunskap om psykologiska faktorer hos individ, grupp och organisation. WiseMind fungerar som en strategisk partner för ledning och chefer i att kunna följa arbetsmiljöverkets krav för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Även chefer behöver en hållbar arbetsmiljö. Chefsstöd eller ledarskapscoachning hos en av våra psykologer kan bidra till att nå det målet.
Kontakta oss här

Skräddarsytt paket

Vilken form av organisationsutveckling är det värt att lägga tid och pengar på? Tag hjälp av oss experter! Använd tre minuter för att besvara våra frågor, så skickar vi skriftliga råd anpassade till er organisation kostnadsfritt och ger er ett skräddarsytt erbjudande.
Ta reda på mer