Bild på Balevo-logga och stol

Våra tjänster

Balevo finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället för att få önskad förändring att bli verklighet. Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. Oftast består våra uppdrag av analyser, att skapa strategier, testning gällande hur önskad beteendeförändring kan nås samt arbete med implementering av effektiva metoder. Vi arbetar även med kunskapsförmedling och kompetensförhöjning. Vi har spetskompetens gällande interaktionen människa-miljö och teknik samt hur bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad kan ta hjälp av psykologisk forskning för att nå önskad beteendeförändring.

Vi Erbjuder

Vi Erbjuder

Beteendeförändring med OBM och nudging

Vi är experter på beteendeförändring hos individ, grupp och organisation. Organizational behavior management (OBM) och nudging/beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning som vi vet fungerar för att skapa beteendeförändring. Vi ger er organisation de verktyg ni behöver för att skapa önskad förändring.
Kontakta oss här

Främja samarbete och psykologisk trygghet

Psykologiska faktorer så som psykologisk trygghet och grupputveckling har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team och produktiva företag. Vi hjälper ledare och grupper att hitta nycklarna till att skapa god tydlig kommunikation, trygghet, tillit, öppenhet och kreativitet för ett produktivt samarbete.
Att skapa en lärande organisation som utvecklas både genom att lära av sina felsteg och lyckosteg går hand i hand med psykologisk trygghet och effektiva team.
Kontakta oss här

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk & social arbetsmiljö innebär krav som gäller alla arbetsgivare i Sverige. Vi hjälper företag att omvandla de kraven till positivt formulerade mål och värderingar. Tillsammans med ledning och medarbetare tar vi fram de strategier som gör att en god social och organisatorisk arbetsmiljö kan bli en naturlig del av er kultur och verksamhet.
Vi vet att en hälsofrämjande arbetsmiljö hänger ihop med långsiktig framgång för arbetsgrupper och företag. Vi vet också att det lockar personal och innebär bra marknadsföring att som företag vara en förebild i att främja hälsa
Kontakta oss här

Förebygga och hantera stress

Vi älskar stress. Stress-reaktionen i våra kroppar är en förutsättning för vår överlevnad och utveckling. Men vi behöver balans mellan stress och återhämtning. Därför älskar vi också att kartlägga orsaker till stress hos individ och organisation och att finna vägen bort ifrån ohälsosam stress.
De psykologer som driver Balevo har många års erfarenhet av att arbeta med behandling av stress och utmattning samt att forska kring stress och utvärdera effekten av olika metoder för stresshantering.
Kontakta oss här

Ledarskap och chefskap

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift som kräver kunskap om psykologiska faktorer hos individ, grupp och organisation. Vi fungerar som en strategisk partner för ledning och chefer i att kunna följa och blomstra gällande arbetsmiljöverkets krav för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I detta ingår att ge även chefer en hållbar arbetsmiljö. En del i att nå det målet kan vara att hos en av våra psykologer få chefsstöd/ledarskapscoachning.
Kontakta oss här

Facilitera arbete kring värderingar, vision och organisationskultur

I uppdrag av facilitering kan vi finnas med för att leda och stödja utifrån insikter i hur människans psykologi, kommunikation, grupp-processer samt lärande och beteendeförändringar sker. Det kan exempelvis handla om att utveckla verksamheten genom att tydliggöra värderingar, vision och kultur, eller att stötta viktiga beslutsprocesser som rekrytering av nya medarbetare.
Kontakta oss här

Skräddarsytt paket

Det är svårt att veta vilken form av organisationsutveckling som är värt att lägga tid och pengar på - så ta hjälp av oss experter! Använd tre minuter för att svara på några frågor så skickar vi dig kostnadsfria skriftliga råd anpassade till er organisation och ger er ett anpassat erbjudande.
Ta reda på mer

Tillsammans med er skapar vi pragmatiska lösningar för att främja hälsa och framgång i er organisation.

Balevo förmedlar psykologisk expertis för att nå välfungerande organisationer och riktigt bra arbetsmiljöer: exempelvis kring beteendeförändring i hållbar riktning, stresshantering, ledarskap, kommunikation, samarbete och arbete med organisationskultur. 

Vid renovering och flytt till nya lokaler erbjuder vi även tjänster som gör den fysiska arbetsmiljön funktionell och hälsofrämjande utifrån nudging och arkitekturpsykologi.